Scenariusz

SCENARIUSZ


Trudno jest poradzić sobie z przedwczesnym przerywaniem nauki, nie identyfikując podstawowych przyczyn tego zjawiska.
Pojawiają się one na wczesnym etapie szkoły podstawowej, w rodzinnych warunkach afektywnych. W szczególności ważne jest skoncentrowanie uwagi na uczniach (i ich relacji ze światem zewnętrznym), którzy żyją na obszarach zagrożonych lub mają gorszy status społeczny, zwracając szczególną uwagę na doświadczenia edukacyjne i rozwojowe w tym przedziale wiekowym..

Dlatego też polityki edukacyjne, a także działania muszą skupić się na emocjonalnym rozwoju uczniów, dbając o rozwój ich umiejętności już na poziomie szkoły podstawowej.

Dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom możliwe jest zminimalizowanie zjawiska przedwczesnego porzucania szkoły, pozytywnie wpływając na dalsze fazy kształcenia oraz poprawę środowiska życia szkolnego.
Dzięki analizie przeprowadzonej na poziomach krajowych przez wszystkich partnerów projektu FAS, zaobserwowano potrzebę opracowania kompleksowej międzynarodowej strategii, przetestowania podejścia opartego na dowodach i aktywnego zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodzin.

Przejdź do paska narzędzi