Oczekiwane rezultaty

Oczekiwane rezultaty


Partnerzy zobowiązują się do udostępnienia szkołom, rodzinom, ekspertom pracującym w obszarze edukacji innowacyjnych produktów:

  • Praktyki pedagogiczne i narzędzia eksperymentalne wraz z protokołem, aby wdrożyć pedagogikę inkluzywną mającą za zadanie poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
  • Uczestnictwo w badaniu dotyczące samopoczucia uczniów w szkole, uwzględniające wskazówki na temat postrzegania przez uczniów środowiska uczenia się, ich kompetencji emocjonalnych i umiejętności życiowych oraz stylów uczenia się;
  • Programy szkoleniowe, kursy i zestawy narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców, określające modele wzmacniania kompetencji emocjonalnych i społecznych u uczniów;
  • Testowanie oraz ocena formatów i narzędzi, informowania o poszczególnych etapach działań oraz porównywanie wyników i rezultatów;
  • Wspólne uczenie się i fora zainteresowanych stron, aby wymieniać metody, narzędzia, doświadczenia wpływające na współtworzenie skutecznych modeli edukacyjnych;
  • Zalecenia dotyczące wdrażania polityki referencyjnej w państwach członkowskich UE;
  • Sieć edukacyjna na poziomie narodowym i europejskim, koncentrująca się na szkołach podstawowych.
Przejdź do paska narzędzi