Сценарий

СЦЕНАРИЙ


Не е възможно да се преборим с ранното отпадане от училище, без да се справим с основните причини за това явление.Те се появяват на ранен етап, още в началното училище, а също и в по-емоционална семейна среда.
По-специално, от решаващо значение е да се съсредоточат усилията върху учениците (и техния свят на взаимоотношенията), които живеят в риск или са в неравностойно положение, като се адресира конкретно образованието и процеса на израстване на децата от този възрастов диапазон.

Поради това, образователната политика и оперативните действия трябва да се съсредоточат върху емоционалната динамика на учениците, като се фокусират върху уменията им още от основното училище.

С "ранен" подход за въздействие е възможно да се реализира по-значителен принос за намаляването на цялостния феномен на ранното отпадане от училище, с постигане на предварително положително въздействие върху по-нататъшните образователни етапи и подобряването на средата в училище.
Фокусираният анализ, осъществен от партньорите на проекта FaS в техния национален контекст, подчерта необходимостта от въздействане чрез всеобхватна транснационална стратегия, основаваща се на експериментиране, на реалистичен подход и активно участие на ученици, учители и семейства.

Към лентата с инструменти