СЕМИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ – УЪРКШОП 3 – РАЗВИВАНЕ НА ПОЗИТИВНИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

СЕМИНАР ЗА РОДИТЕЛИ – УЪРКШОП 2 – ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ
15 декември 2018

В края на този семинар родителите могат да разберат важността на моделирането на правилното поведение.
Родителите могат да помогнат на детето си да разреши конфликт.
Те биха могли да оценят важността на възпитаване на добри обноски в децата си.
Основно съдържание
1. Отношенията на децата с връстниците са ключът към тяхното щастие
Как децата играят с връстниците си, развиват своя език, как да преговарят, как да правят компромиси и да се доверяват. Как родителите могат да помогнат на децата си да имат положителни социални умения и да бъдат приети от връстниците им.
2. Значението на обноските
Как родителите могат да разберат, че обноските са средство, по което детето се оценява от обществото и те демонстрират уважение към другите, съзнание за чувствата на други хора и спомагат за изграждането на положителни социални отношения.
Как родителите могат да преподават и да изискват от децата си основните добри обноски (поздравяване на хората, да се казва „довиждане“, „моля“ и „благодаря“, „съжалявам“, да се предлага помощ, да се почиства, показване на благодарност, когато някой е направил нещо. Да се изчаква ред, да се изслушват другите).
3. На гости при приятели и приятели на гости
Как родителите могат да управляват срещи за игра в дома си и да помагат на децата си положително да възприемат посещенията при приятелите им.
4. Помощ на децата при разрешаване на социални конфликти
Как родителите могат да дадат на децата инструменти за разрешаване на техните трудности, без да причиняват щети на тяхната собствена самооценка или на тези около тях.
Как родителите могат да вдъхнат на децата увереност, че могат да говорят с тях за всичко.
Как родителите могат да разбират и помагат на децата в случай на тормоз.

5. Значение на моделирането на поведение
Как родителите могат да бъдат положителни примери за подражание за своите деца.
Как родителите могат да моделират доброто поведение на децата си и да допринесат за чувството им за гордост от родителите си и за изграждане на уважение.

Методология
• Казус за проучване
• Ролева игра
• Групова дискусия

Инструментариум за емоционална интелигентност за родители – Практика в семейството
Какъв тип дете имам?
Напишете кратко описание на децата си и способността им да се справят социално. Какво сте направили, за да им помогнете в това отношение или какво бихте искали да направите, за да помогнете на децата си?

Похвалете добрите обноски
Опитайте се да укрепите добрите обноски на децата си, като не одобрявате лошите действия, а ги хвалите за добрите им действия. Това валидиране ще насърчи децата да продължат да се опитват, тъй като всички деца се радват, когато възприемат себе си добре.
Посещение на приятел
Обсъдете с децата си какво трябва да направят, когато посещават приятел. Това трябва да включва следното:
Не забравяйте да поздравите вашия домакин.
Не забравяйте да кажете „благодаря“, ако ви дадат закуска / напитка.
Не забравяйте да предложите да измиете съдовете си.
Винаги помагайте при прибирането на играчките, с които сте играли.
Не забравяйте да спазвате правилата на къщата.
Не забравяйте да кажете на вашия домакин / възрастен, който отговаря за вас, ако отивате някъде другаде, освен в къщата на приятеля.

Разрешаване на конфликти
Отделете време да говорите с децата си законфликти в училище или с връстниците им. Поканете ги да играят ролева игра, поставяйки се на мястото на другите и обмисляйки тяхната гледна точка.
Оценете с децата си различни възможни решения на конфликта.
Моделиране на добро поведение
Отнасяйте се към детето с уважение и демонстрирайте как се справяте с трудни ситуации. Това може да означава, че трябва да говорите с децата си за правилно поведение и следователно да не се ограничава до това, което демонстрирате, но също и това, което казвате.
Не забравяйте, че детето ви е биологично програмирано да наблюдава изражението на лицето и езика на тялото, за да „чете” това, което наистина означава: това означава, че трябва да внимавате как общувате и да осъзнавате, че това е част от начина, по който моделирате подходящо поведение.

Comments are closed.