СЕМИНАР ЗА РОДИТЕЛИ – УЪРКШОП 2 – ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ

СЕМИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ – ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ
13 декември 2018
СЕМИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ – УЪРКШОП 3 – РАЗВИВАНЕ НА ПОЗИТИВНИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
17 декември 2018

Благодарение на този семинар, родителите ще знаят как да насърчават уменията за слушане на децата си.
Родителите ще могат да насърчават уменията за решаване на проблеми в децата си.
Родителите ще могат да насърчават развитието на емпатия в децата си чрез забелязване на емоции в себе си и други хора.

Основно съдържание
1. Работа като част от обществото
Как децата могат да работят като част от обществото. Как родителите могат да засилят позитивното поведение на децата. Как децата могат да разберат как тяхното поведение засяга хората около тях и да развиват съпричастност
към другите.

2. Развиване на умения за слушане
Как родителите могат да помогнат на децата да развият добри умения за слушане, да бъдат настроени към средата около тях и да имат уменията да реагират адекватно на тази среда.

3. Развиване на умения за решаване на проблеми
Как родителите могат да се научат да не се опитват да решават проблемите на децата и да не им дават възможност да се опитат сами.
Как родителите могат да възпитат децата като уверени и независими възрастни, които могат да дадат значителен принос към света.
Как децата могат да развият отношението за решаване на проблеми като фундаментално творческа дейност, която им позволява да изпитат чувство за „процес“, което ще доведе до вътрешна система за самоуправление.
Как родителите могат да насърчават децата да обсъждат различни идеи, за да развият устойчивост и гъвкавост.
4. Емпатия към другите
Как родителите могат да учат децата да бъдат съпричастни, като им помагат да оценят, че другите хора имат чувства и ние трябва да признаем техните чувства.
Как родителите могат да дадат на децата инструментите, за да осъзнаят както собствените си, така и чуждите чувства.
Повишаване на осведомеността на децата относно собствените им чувства и тези на хората около тях и подпомагане на по-добър избор за това, как да реагират в социални ситуации.

Методология
Казус за проучване
Ролева игра
Групова дискусия
Ръководство за емоционална интелигентност за родители – Практика в семейството
Дейности за слушане
Напомнете на децата за важността да изчакват своя ред да говорят и да слушат хората около тях. Това са важни умения, които трябва да се прилагат в училищната среда.
Провеждане на игри с деца ще помогне за развитието на техните умения за слушане. Например, помолете ги да затворят очи и да се вслушат в звуците около тях. Изпълнете дейността с тях и след това всеки да сподели това, което е чул.
Ученето на детски песни и рими подобрява не само техния език, но и техните умения за слушане. Това може да се разшири с преподаване на нещо на друг език. Ако на децата е трудно да слушат, първо установете зрителен контакт с тях, преди да дадете инструкция и ако е необходимо, помолете ги да повторят, каква е инструкцията. Това може да се направи и под формата на игра, като например да се дадат три инструкции, и след това да се даде възможност на децата да ги изпълнят.
Някои игри за решаване на проблеми, които да се играят в семейството
Запаметяване: Поставете няколко предмета върху поднос или капак на кутия. Помолете детето си да запомни предметите. Покрийте ги и го помолете да си припомни колкото е възможно повече обекти. Запишете точките и вижте какъв е най-добрият резултат от три кръга.
Аз шпионирам: Когато се разхождате или сте навън, играйте играта „аз-шпионирам-с-малкото си око нещо, което започва с….“ (кажете начална буква) и детето трябва да познае какво виждате. Тази игра може да бъде адаптирана така, че да включва неща, които се чуват, вместо да се виждат.
Направете домашно приготвен пъзел, като използвате стара снимка от календара, залепена върху картон. Помолете детето да я разреже на парчета, след като е отбелязало очертанията на гърба на календара.
Изберете една рецепта и направете ястие, на което всеки да се наслади. Стъпките на рецептата ще изискват решаване на проблеми, за да се постигне желаният резултат.

Развиване на емпатия
Попитайте децата как мислят, че някой друг може да се почувства в дадена ситуация. Историите могат да помогнат в това отношение. Когато четете на децата си, можете да представите няколко сценария и да ги попитате как се чувства определен герой.
Когато обсъждате училищния ден с децата си, попитайте ги как се чувстват техните приятели в дадено събитие и как се чувстват самите те.
Използването на дневник на чувствата ще помогне на вас и вашите деца да наблюдавате ежедневните си чувства. Използвайте техниката на рисуване на усмивка или тъжно лице и т.н., за да покажете как се чувствате. Това може да се направи с помощта на скала от 1 до 4, когато казвате „сбогом“ или „здравей“. Показването на един пръст може да означава, че децата ви не се чувстват щастливи, два означава добре, 3 означава, че всичко е наред и 4

Comments are closed.