СЕМИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ – ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО: Резултати от изследване на комфорта в училищната среда
16 май 2018
СЕМИНАР ЗА РОДИТЕЛИ – УЪРКШОП 2 – ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ
15 декември 2018

Благодарение на този семинар, родителите ще разберат какво е емоционална интелигентност и могат да разберат защо е важно за развитието на децата им.
Родителите ще оценят, че те играят важна роля в развитието на емоционалната интелигентност на децата си.
Родителите ще започнат да виждат как могат да подкрепят развитието на емоционалната интелигентност в децата си.
Родителите ще разберат какво са емоциите и как те могат да помогнат на тях и техните деца.
Родителите ще се научат да съчетават емоциите си с рационалното мислене по един всеотдаен начин.

Основно съдържание
1. Какво е емоционална интелигентност?
Какво е емоционална интелигентност и колко е важна тя в училищния опит и в живота на децата.
2. Емоционално интелигентно родителство: развиване на самосъзнание
Как родителите могат да насърчават, с грижа и напътствие, емоционалната интелигентност в тяхното дете / деца. Отглеждането на емоционално интелигентни деца започва с емоционално интелигентен родител. Как емоционално интелигентните родители разпознават и управляват собствените си чувства и се справят с емоциите си по подходящ начин, за да осигурят положителен модел за подражание. Съвети за постигане на емоционално интелигентно родителство.
3. Разпознайте емоциите
Как родителите могат да помогнат на децата да назоват чувствата и емоциите.

Методология
Казус за проучване
Ролева игра
Групова дискусия
Наръчник за емоционална интелигентност за родители – Практика в семейството
Емоционални подсказки
Емоциите са сигнали – те са съобщения от вас към самия вас. Но много хора намират за предизвикателство да забележат (и приемат) собствените си емоции. Започнете да забелязвате собствения си тон на гласа и езика на тялото, за да добиете представа за чувствата си. Намръщени ли сте или се усмихвате? Раменете ви напрегнати ли са са отпуснати? Гласът ви силен ли е или тих?
Събиране на данни
Наблюдавайте децата си за известно време, с неосъждащо отношение и с цел да бъдете настроени към техните настоящи емоции (в конфликтни ситуации думите понякога са ненужни). Съсредоточете се върху времето на деня, открито ги наблюдавайте за една седмица и отбележете всички емоции и обстоятелства, които пораждат всяка емоция. Вижте дали можете да забележите някакви модели.
Причина и следствие
Емоциите са заразни – ние автоматично, несъзнателно, взимаме емоции от другите. Наблюдавайте как се предават емоциите от член на семейството към член на семейството. Наблюдавайте как различните емоции засягат различни членове на семейството, включително и вас.
Чувстващи се лица
На чиста бяла дъска начертайте очертание на лице. Насърчете децата да добавят уста и очи, за да покажат как се чувстват в този момент. Тогава можете да им помогнете да поставят име на чувството или емоцията и заедно да разширят разбирането и емоционалната грамотност.
Създайте семеен списък, за да направите речник на емоциите. Заедно с децата си намерете време да напишете имената на емоциите, които изживявате. Можете да изберете най-популярните в семейството си и да се смеете на най-глупавите емоции.
Всяка емоция фокусира вниманието и мотивира; ако можем да разберем къде се опитва да ни фокусира емоцията, можем да разберем чувството по-ясно. Попитайте децата си: за какво/кого мислите? Това блокира ли ви? От какво? Можем ли да го направим по друг начин?

За една седмица родителите могат да отделят време да обърнат внимание на тона на гласа си, езика на тялото си, телесните усещания, когато имат силна реакция към нещо. Това ще им даде информация за техните чувства. Те биха могли да водят дневник за тях.
Родителите могат да наблюдават децата си за известно време, без никаква преценка и само с цел да се настроят към техните настоящи емоции. Родителите описват тези емоции.
Във всеки конфликт и стресираща ситуация, родителите ще правят малка пауза от поне 6 секунди, за да отслабят чувствата си, след което могат да действат и да реагират спокойно и преднамерено. През тези 6 секунди, те може да си представят шестте си любими места за почивка, шест любими книги или филми.
Родителите могат да създадат със своите деца „Календар за семейни емоции“ с всички емоции (имена или рисунки), споделени през седмицата или месеца. Семейството може да избира по една за всеки месец и да я празнува. Важно е да помним, че няма отрицателни или положителни емоции: да ги разпознаем, да разберем тяхната роля и да ги използваме като информация, са най-добрите начини за подобряване на връзките между членовете на семейството.

Comments are closed.