В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО: Резултати от изследване на комфорта в училищната среда

Проектът
15 декември 2017
СЕМИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ – ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ
13 декември 2018

Проектът „В УЧИЛИЩЕ Е ЯКО“, стартиран през 2017 г. и финансиран от Европейската комисия по програмата ERASMUS +, включва проектиране и разработване на експериментални действия, основани на емоционалното измерение на опита в училищата за предотвратяване и намаляване на преждевременното напускане на училище. Проектът има за цел да гарантира успеха в училище на децата в началните и средните училища, по-специално на тези, които живеят в рискови райони и / или в уязвимо положение, чрез насърчаване на разнообразието и приобщаващото образование в учебната среда.
Първото действие, проведено в рамките на проекта, беше Изследване на участието за комфорта в училищната среда. Целта е да се съберат качествени данни за възприятията на учениците за учебната среда, техните емоционални и житейски умения и стилове на учене. Действието беше осъществено в Италия, Полша, България и Испания. Изследователските групи бяха изградени с цел да се получи широка и представителна картина на положението на учениците в училище (№ 2113), учителите (№ 595) и родителите (№ 852), включващи училища в големите градове, малките предградия и селските райони в проучването. Резултатите от изследването показват, че учениците получават подкрепа в трудни ситуации, но се оплакват от несъответствието между изследването и техните индивидуални интереси. Ситуациите на агресия, насилие или тормоз сред учениците са общи, но незначителни. Въпреки това, за да се противодейства на тези ситуации, всички анкетирани групи смятат, че е необходимо да се отдаде по-голямо значение на житейските умения (критично и творческо мислене, решаване на проблеми, комуникация, управление на емоциите). Накрая, отношенията между децата и родителите с училищния персонал са положителни. Образът на училището, който родителите имат, е много положителен и показва уважение и доверие в образователната институция.
На базата на тези резултати партньорството по проекта сега изгражда образователни практики и инструменти, насочени към въвеждането на приобщаващи педагогики за подобряване на емоционалните и социални компетентности на учениците; освен това ще бъдат създадени образователни комплекти за родители и учители. Последните също така ще бъдат включени в дейностите за обучение на връстници, основани на педагогическите практики и инструменти, разработени от партньорството на FAS: тази фаза ще позволи адаптиране на практиките и инструментите към училищната им среда, изграждане на нови образователни пътеки, които да бъдат включени в учебните програми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

five × 5 =

45 + = 46